Page 1: Добре дошли

HOMED (Holistic Management of Emerging Forest Pests and Diseases) – Мерки за управление на новопоявяващи се горски вредители и болести по растенията

HOMED е проект, финансиран от Европейския Съюз, който има за цел да развива научни и практически решения относно контрола на новопоявяващи се местни и чужди вредители и патогени, застрашаващи Европейските гори.

 

Горите заемат около 40% от Европа, играят съществена роля във функционирането на екосистемите и оказват голямо влияние върху живота на хората. Част от ползите, които горите носят са продукти за търговия като дървесина, както и екосистемни услуги с екологична, управленска, социална и културна стойност. Горите допринасят за управлението на водните ресурси, опазването на биоразнообразието, смекчаването и адаптирането към изменението на климата, както и за запазването на културното наследство и защитата от ерозия на почвата. През последните десетилетия броят на новопоявилите се чужди видове вредители и болести драстично нараства и причинява огромни вреди по горите и дърветата в Европа.

Целта на това проучване е да изясни, на базата на Вашите отговори, какви са основните опасения и заплахи относно новопоявяващите се горски вредители и патогени. По-конкретно бихме искали да научим за:

1) Осведомеността Ви относно вредителите и патогените

2) Настоящите техники за техния контрол

3) Очакванията Ви за подобрение на методите за контрол.

Отговорите Ви ще допринесат за установяването на по-добри методи за намаляване на риска от новопоявяващи се вредители и патогени.

Въпросникът се състои от общо 7 части. След като го попълните, ще имате възможност да запазите въпросите от анкетата, както и отговорите си. Благодарим Ви за участието! За допълнителна информация относно HOMED, моля, посетете http://homed-project.eu.

 

Екипът за проучването на HOMED: Samantha Green, Katharina Dehnen-Schmutz, René Eschen, Sarah Yoga, Christophe Orazio, Jassy Drakulic and Hervé Jactel.

 

Информация за участниците

Това проучване се провежда в рамките на проекта HOMED (Holistic Management of Emerging Forest Pests and Diseases) – по програмата за изследвания и иновация Хоризонт 2020, грантово споразумение номер 771271. Вие сте избран за участие в проучването като човек с интерес към здравето на дърветата и горите. Вашето участие е изцяло доброволно и в случай че решите да го прекратите, може да затворите страницата във всяка фаза от анкетата. Единствените лични данни, които са ни необходими, са Вашето име и имейл адрес, ако желаете да бъдете информирани за резултатите от проучването. Тези данни ще бъдат съхранявани отделно от отговорите Ви в анкетата и ще бъдат обработвани според общия регламент относно защита на данните 2016 (GDPR) и английския Data Protection Act 2018. Вашите имена и имейл адрес ще се съхраняват в Университет Ковънтри и ще бъдат достъпни само за екипа на HOMED. Имате право да оттеглите отговорите си срок до 2 месеца след публикуването им, като изпратите имейл на samantha.green@coventry.ac.uk. Отговорите Ви ще се използват за разработването на по-добри методи за контрол и техники за поддържане на здравето на дърветата и горите в Европа, както и за подготовката на журналистически статии, документи за конференции, дипломни работи и доклади. Отговаряйки на въпросите в анкетата, се съгласявате не само да участвате в проучването, но и да използваме анонимизирани Ваши цитати в публикации. За допълнителна информация или при наличие на въпроси, свържете се със Саманта Грийн на имейл: samantha.green@coventry.ac.uk. Ако имате въпроси, които не могат да бъдат разрешени от главния изследовател, пишете на Др. Ейдриан Еванс (Adrian.evans@coventry.ac.uk) – ръководител на група, занимаваща се с етичните норми в изследователския център на Университет Ковънтри. Това проучване е анализирано и одобрено чрез процедурата за изследователска етика на Университета в Ковънтри.

 

 

1.1. Прочетох и разбрах информацията по-горе. Съгласен съм да участвам в това проучване за новопоявяващи се горски вредители и болести. Потвърждавам, че имам 18 навършени години. *задължително поле Required