Page 1: Strana 1: Úvod

HOMED – Holistický management nově se vyskytujících lesních škůdců a chorob

 

HOMED je projekt financovaný Evropskou unií, jehož cílem je rozvoj vědeckých poznatků a praktických řešení pro management nově se objevujících původních a nepůvodních škůdců a patogenů ohrožujících evropské lesy.

Lesy představují asi 40% celkové rozlohy v Evropě a poskytují mnoho benefitů lidem a životnímu prostředí. Patří mezi ně tržní produkty, jako je dřevo, ale také ekosystémové služby, které mají velkou hodnotu z ekologického, politického, sociálního a kulturního hlediska. Mezi ně patří ochrana a regulace vodních zdrojů, ochrana biologické rozmanitosti, zmírnění změny klimatu, přínosy pro rekreaci a zdraví, kulturní dědictví a ochrana před erozí půdy. Seznam zavlečených nepůvodních patogenů a škůdců (PaŠ) se během posledních desetiletí stále rozšiřuje. PaŠ způsobují dramatické ztráty evropským lesům i nelesní dřevinné vegetaci, což vede i k ohrožení poskytování těchto mimoprodukčních funkcí.

 

Cílem tohoto dotazníku je získat přehled o Vašich obavách a zkušenostech týkajících se nových lesních škůdců a patogenů. Konkrétně se zajímáme o:

 

1) Vaše povědomí o škůdcích a chorobách

 

2) současné praktiky ochrany

 

3) Vaše očekávání ve smyslu zlepšení nástrojů účinné ochrany

 

Vaše zpětná vazba bude využita k vývoji lepších nástrojů ke snížení rizika výskytu nových škůdců a patogenů pro evropské lesy.

Celkem se průzkum skládá ze sedmi sekcí. Na konci průzkumu si budete moci stáhnout všechny otázky s odpověďmi pro svou vlastní potřebu. Děkujeme za Vaši účast!

Pro více informací o projektu HOMED navštivte http://homed-project.eu

 

Průzkumný team HOMED: Samantha Green, Katharina Dehnen-Schmutz, René Eschen, Sarah Yoga, Christophe Orazio, Jassy Drakulic a Hervé Jactel. přeložil Miloň Dvořák

 

Studii provádí projekt HOMED – Holistický management nově se vyskytujících lesních škůdců a chorob - výzkumný a inovační program EU Horizont 2020 na základě grantové dohody č. 771271. Byli jste vybráni k účasti v tomto dotazníkovém průzkumu jako osoba se zájmem o zdraví stromů. Vaše účast v průzkumu je zcela dobrovolná a můžete se kdykoli odhlásit uzavřením a ukončením prohlížeče. Jedinými požadovanými osobními údaji jsou vaše jméno a e-mail, který nám umožní kontaktovat vás v případě, že budete požadovat další informace o výsledku této studie. Tyto osobní údaje budou uloženy odděleně od výzkumných údajů a budou zpracovávány v souladu s obecným nařízením o ochraně údajů 2016 (GDPR) a zákonem o ochraně údajů 2018. Vaše jméno a e-mail budou bezpečně uloženy na Coventry University a budou zobrazeny pouze průzkumným týmem HOMED. Máte možnost stáhnout odpovědi na dotazník ze souboru projektových dat kdykoli až do 2 měsíců po odeslání odpovědi e-mailem na adresu samantha.green@coventry.ac.uk. Údaje o odpovědích budou použity s cílem vyvinout lepší nástroje a techniky řízení pro zdraví lesů v Evropě a pro tvorbu výstupů formálního výzkumu (např. články v časopisech, konferenční příspěvky, teze a zprávy). Vyplněním dotazníku se předpokládá Váš souhlas s účastí na studii a souhlasíte s použitím anonymizovaných citací v publikacích. Pro další informace, nebo pokud máte nějaké dotazy, kontaktujte prosím samantha.green@coventry.ac.uk. Máte-li jakékoli obavy, které nelze vyřešit prostřednictvím hlavního výzkumného pracovníka, kontaktujte prosím etické vedoucí výzkumného centra Coventry University Research Center, Dr. Adrian Evans (Adrian.evans@coventry.ac.uk). Tento průzkum byl přijat a schválen formálním postupem etiky výzkumu na Coventry University. Děkujeme vám za účast v tomto průzkumu. Vaše pomoc je velmi ceněna.

1.1. Přečetl jsem a pochopil výše uvedené informace. Souhlasím s účastí v tomto dotazníkovém průzkumu o nových lesních škůdcích a chorobách. Potvrzuji, že mi bylo 18 a více let. *Povinné Required