Page 1: Welkom

HOMED - Holistisch beheer van opkomende bosplagen en -plagen, en ziekten

HOMED is een door de Europese Unie gefinancierd project voor het ontwikkelen van wetenschappelijke kennis en praktische oplossingen voor het beheer en bestrijding van opkomende inheemse en niet-inheemse plagen en ziekteverwekkers die de Europese bossen bedreigen.

Bossen maken ongeveer 40% van het totale landoppervlak in Europa uit en bieden talrijke voordelen voor mens en milieu. Het gaat onder meer om op de markt gebrachte producten zoals hout, maar ook om ecosysteemdiensten die van grote waarde zijn. Hieronder vallen onder meer waterbeheer, behoud van de biodiversiteit, beperking van de klimaatverandering en recreatie, welbevinden, cultureel erfgoed en bescherming tegen bodemerosie. De laatste decennia hebben geïntroduceerde uitheemse plagen en ziekteverwekkers (PnP's) veel schade toegebracht aan de Europese bomen en bossen

Deze vragenlijst is bedoeld om uw zorgen en ervaringen met betrekking tot opkomende bosplagen en ziekteverwekkers in kaart te brengen. In het bijzonder zijn we geïnteresseerd in:

1) uw kennis van plaag en ziekteverwekkers in bossen

2) huidige beheers en bestrijdingsmaatregelen voor plagen en ziekteverwekkers

3) uw mening hoe we betere instrumenten kunnen ontwikkelen voor beheers- en bestrijdings maatregelen

Uw feedback zal worden gebruikt om betere instrumenten te ontwikkelen om het risico voor de Europese bossen van opkomende plagen en ziekteverwekkers te verminderen.

In totaal bestaat het onderzoek uit 7 delen. Aan het einde van het onderzoek kunt, voor uw eigen administratie, de vragen van het onderzoek downloaden samen met uw antwoorden. Hartelijk dank voor uw deelname. Voor meer informatie over het HOMED-project kunt u terecht op http://homed-project.eu

HOMED survey team: Samantha Green, Katharina Dehnen-Schmutz, René Eschen, Sarah Yoga, Christophe Orazio, Jassy, Drakulic en Hervé Jactel.

 

Verklaring met betrekking tot de informatie voor de deelnemers

De studie wordt uitgevoerd door het HOMED-project - Holistic Management of Emerging Forest Pests and Diseases - een EU Horizon 2020-onderzoek en -evaluatie van het beheer van opkomende bosplagen en -ziekten (subsidieovereenkomst nr. 771271). U bent geselecteerd om deel te nemen aan deze vragenlijst gezien uw interesse in beheer en management van bomen en bossen. Uw deelname aan het onderzoek is geheel vrijwillig en u kunt zich op elk moment afmelden door de browser te sluiten. De enige persoonlijke gegevens die u gevraagd worden uw naam en e-mailadres om ons in staat te stellen contact met u op te nemen indien u meer informatie wenst over de resultaten van dit onderzoek.

Uw persoonsgegevens worden gescheiden van de onderzoeksgegevens opgeslagen en worden verwerkt in overeenstemming met de algemene verordening betreffende de bescherming van persoonsgegevens (AVG). Uw naam en e-mail worden veilig bewaard op de Coventry University en worden alleen bekeken door het HOMED survey team. Het staat u vrij om uw antwoorden op de vragenlijst te allen tijde tot 2 maanden na het indienen van uw aanvraag uit de database te laten halen door een e-mail te sturen naar samantha.green@coventry.ac.uk. De responsgegevens zullen worden gebruikt met het oog op de ontwikkeling van betere managementtools en -hulpmiddelen, en technieken voor de gezondheid van de bossen in Europa en bij de productie van formele onderzoeksresultaten (bv. Wetenschappelijke artikelen, conferentiestukken, scripties en rapporten).

Door het invullen van de vragenlijst gaat u ervan uit dat u instemt met deelname aan het onderzoek en gaat u akkoord met het gebruik van geanonimiseerde citaten in publicaties.

Voor meer informatie of voor vragen kunt u contact opnemen met samantha.green@coventry.ac.uk. Kunnen zaken niet opgelost worden met eerder genoemde, neem dan contact op met het hoofd van de Coventry University Research Centre Ethics, Dr. Adrian Evans (Adrian.evans@coventry.ac.uk). Deze enquête is goedgekeurd door de onderzoeks ethiek commissie aan de Coventry University. Bedankt voor uw deelname aan deze enquête. Uw hulp wordt zeer gewaardeerd.

1.1. Ik heb bovenstaande informatie gelezen en begrepen. Ik ga akkoord om deel te nemen aan deze vragenlijst over nieuwe bosplagen en -ziekten. Ik bevestig dat ik 18 jaar of ouder ben. Verplicht Required